Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД

Адрес: 1766 София, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес Парк София No.1, сгр.12A, ет.3
Телефон на потребителя: 0800 18 098 (безплатен от цялата страна)
E-Mail: Consumerservice.BG@jdecoffee.com
свържете се с нас

 

Jacobs Douwe Egberts BG EOOD

Address: 1766 Sofia, district Mladost 4, 1 Business Park Sofia str., bld.12А, fl.3
Consumer phone: 0800 18 098 (free from all locations within Bulgaria)
E-Mail: Consumerservice.BG@jdecoffee.com
свържете се с нас